Din chans att påverka den lokala cancervården

Vi har de senaste åren delat ut ca. 1,7 mkr årligen. För att kunna bedriva vårt arbete är vi beroende av bidrag från privatpersoner, företag och organisationer samt intäkter från vår kapitalförvaltning. Vi har en mycket begränsad administration och använder i huvudsak ideellt arbete. Det innebär att huvuddelen av ditt bidrag går till arbetet mot cancer och för livet. Vill du skänka mer än 5000kr, ber vi dig att använda bankgiro eller plusgiro.

Hur mycket vill du donera till oss?

 kr. 
Vem ger i dag?
Denna information delas aldrig med en tredje part, utan kommer enbart användas av oss på Stiftelsen Borås Cancerfond för att hantera din donation.
Personlig Information

Kreditskortsinformation
Detta är en säker SSL-krypterad betalning.

Donationstotal: 250 kr.