Borås Cancerfond, som drivs av Stiftelsen Borås Forsknings- och utvecklingsfond mot cancer, har sedan starten tagit emot testamenten, som har bidragit stort till fondens positiva utveckling. Detta har gjort att fonden utvecklats till att idag vara en stark fond, där anställda inom Södra Älvsborgs sjukhus – SÄS (Borås och Skene) samt Alingsås Lasarett kan ansöka om bidrag för olika lokala projekt i arbetet mot cancer.

Genom att testamentera en gåva till Borås Cancerfond lämnar man en viktig gåva till nästa generation. Var tredje person kan bli drabbad av cancer på något sätt, vilket gör att vi alla kommer att få någon slags relation till sjukdomen. Genom att testamentera en gåva till cancerforskning och utbildning kommer vi att kunna ge bättre vård och rädda fler liv. Kanske även förbättra livet efter att man blivit friskförklarad. Stiftelsen som driver Borås Cancerfond har varit aktiv i över 30 år och varit med i det lokala arbetet mot cancer i Alingsås, Borås och Skene sedan start. Läs gärna mer om de olika projekten vi har stöttat under Så kan vi hjälpa.

Arv och testamenten

I Sverige finns Ärvdabalken, som innehåller alla bestämmelser och regler kring arv och testamenten. Det är i denna balk som de allmänna arvsreglerna finns, som reglerar hur ett arv fördelas om man inte har skrivit något testamente. Alla vet inte vad dessa regler innebär och vad som händer med tillgångarna efter att man har avlidit. Vill man att arvet fördelas efter speciella önskemål krävs det att man skriver ett testamente. Detta underlättar även för efterlevande anhöriga. För att få ett testamente, som är juridiskt korrekt och därmed giltigt, är det viktigt att det skrivs och formuleras korrekt. Genom att låta en jurist, som är insatt på just testamenten formulera detta, får man ett testamente som är giltigt och därmed kan tillgångarna fördelas såsom man önskar. Exempel på jurister som man kan kontakta finns på bank, begravningsbyråer eller juristfirmor som arbetar med testamenten.

Ett testamente är inte något man enbart ska tänka på vid ålderns höst utan även något som kan finnas med tidigare i livet. Det är inte ovanligt att familjeförhållanden ändras och att man vill ändra hur tillgångarna ska fördelas. Ett testamente kan du skriva om flera gånger och det är det senast daterade som är gällande.

Vita arkivet

Tänk på dina nära och kära under hela livet och skriv ett testamente för att underlätta för dem. För att göra det ännu lättare för dina anhöriga så fyll gärna i det Vita arkivet (vitaarkivet.se), det finns både digitalt och i pappersform. I det Vita arkivet fyller du bland annat i dina önskemål angående din begravning, men även andra uppgifter som kan vara viktiga och underlätta för anhöriga vid din bortgång, såsom försäkringsinventering, inloggningsuppgifter etc.