Vem kan få bidrag av oss?

Vårt stöd syftar till att höja kompetensen inom tumörsjukdomar på alla nivåer. Det betyder att exempelvis du som forskar, du som behandlar och du som möter patienter med cancer kan få bidrag, så länge du är verksam i Alingsås, Borås eller Skene.

Läs mer

Ge en gåva.

Våra administrativa kostnader är mycket låga och vi försöker så långt det går att använda ideellt arbete. Det innebär att huvuddelen av ditt bidrag går till arbetet mot cancer och för livet. Vill du ge en minnesgåva kan du skapa ett kondoleansbrev i vårt webbverktyg i samband med att du skickar in ditt bidrag.

Läs mer

Om stiftelsen.

Stiftelsen Borås Cancerfond grundades 1991 och vårt syfte är att verka för en bättre cancervård i Alingsås, Borås och Skene. Våra intäkter kommer från privatpersoner, företag och organisationer samt avkastningen från det kapital som vi förvaltar. Vi försöker så långt det går att använda ideellt arbete. Det innebär att huvuddelen av ditt bidrag går till arbetet mot cancer och för livet.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt arbete, eller om du har några frågor om hur du kan bidra. Du som är verksam inom cancervården i Alingsås, Borås eller Skene är också välkommen att ansöka om bidrag.

Läs mer