Den lokala cancerforskningen och vårdutvecklingen är viktiga för oss lokalt men även utanför vårt område. Vi behöver hjälpas åt både med finansiering och kunskapsdelning för att kunna kämpa mot alla slags cancerformer. Det har skett stor utveckling och förbättring inom alla typer av cancer under de senaste åren. Detta tack vare ekonomiskt stöd från privatpersoner, företag och organisationer.

Inom den lokala forskningen har vi det senaste varit med och bidragit till några större projekt. Detta inom bröstcancerforskning, hematologisk forskning angående lymfom samt uppbyggnad av kliniskt Prövningscentrum på Södra Älvsborgs sjukhus. Under Så kan vi hjälpa kan du läsa om olika delarna, forskning, utbildning och stöd, som vi är med och bidrar till. 

”Alla kan vi hjälpas åt att göra något, stort som smått. Tillsammans hjälps vi åt så att fler kan besegra cancern”

Att stödja den lokala cancerforskningen i Alingsås, Borås och Skene gör skillnad. Det finns flera sätt på vilket du kan vara med och stötta. Genom att starta insamlingar på företag, vid födelsedagar eller på andra sätt kan du kan engagera din familj, vänner, kollegor, konkurrenter, laget och andra i ditt nätverk. Läs mer om hur du kan göra för att samla in pengar för att stödja cancerforskningen >

Projekt vi har bidragit till:

Varje år godkänns ca 30 olika projekt inom forskning, utbildning och deltagande i konferenser. Här kan du läsa mer om olika projekt som vi bidragit ekonomiskt till: 

Uppbyggnad av Kliniskt prövningscenter på SÄS

Borås cancerfond har varit med och bidragit finansiellt i uppbyggnaden av Klinisk prövningsverksamhet vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.

Detta innebär att man kan göra fler kliniska prövningar, ligga i framkant inom cancerforskningen och vård för cancerpatienter.

Marie Rusner, chef för forskning, utbildning och innovation och Ulf-Henrik Mellqvist överläkare i hematologi (läran om blodet och dess sjukdomar) såg ett behov av att samla kompetens etc kring kliniska prövningar på sjukhusnivå. Detta för att kunna utföra fler kliniska prövningar, ligga i framkant med forskning och vård. Vid denna tidpunkt utfördes kliniska prövningar på respektive avdelning vilket gjorde att man var begränsad i arbetet. Vid förstudierna såg man att det skulle komma att gynna fyra olika parter, patienterna, medarbetarna, sjukhuset och företagen. Som patient får man tillgång till dom senaste behandlingarna. Patienterna är generellt positiva till att delta i studier vilket i sin tur gör att man får mer aktiva patienter under sjukdomstiden. För medarbetarna kan man ge speciellt stöd som kunskap kring avtal, lagar etc vid prövningar. Medarbetarna stimuleras i att utveckla sin profession, vilket höjer kompetensen och därmed få en mer attraktivare arbetsplats där man ökar möjligheterna att utvecklas och viljan att stanna kvar. För sjukhuset blir man en mer attraktiv arbetsplats och kompetens och akademiseringen ökar. Som företag inom läkemedelsindustrin kan man vara med i att utveckla forskning och studier och få sina läkemedel och produkter testade. Detta gör även att SÄS får en lägre kostnad samtidigt som man kan erbjuda den senaste och bästa vården för patienten.

Innan arbetet med att bygga upp verksamheten sökte man medel för att kunna starta med projektförberedelserna. I detta skede var Borås Cancerfond en viktig finansiell bidragsgivare. Projektering och uppbyggnad har varit helt beroende av externa parter och inget som har finansierats eller medfinansierats med statliga medel. Hösten 2019 stod kliniskt prövningscentrum klart. Stina Isaksson som är chef för forskningsenheten, där verksamheten för kliniska prövningar ingår har varit med och byggt upp verksamheten från grunden. Man får idag löpande förfrågningar om att utföra olika studier, vilket gör att man går igenom alla förfrågningar noggrant för att säkerställa att kvaliteten och relevansen håller en viss nivå för att få utföras.

2021 slutar den kliniskt prövningsverksamheten att vara ett projekt och kommer därefter att övergå till att vara en fast verksamhet på SÄS som främst finansieras av externa finansiärer.

Nästa steg i utvecklingen är att man under 2022 kommer att bygga ett kliniskt träningscenter med två rum för kliniska prövningar. Vilket gör att man utökar ytterligare och höjer forskning och studiemöjligheter på SÄS.

Marie Rusner säger att Borås cancerfond gör en viktig insats för cancervården och forskning kring cancer på SÄS.

Cancerforskning på SÄS

Per-Ola Andersson är adjungerad professor i hematologi och forskar inom lymfkörtelcancer vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Borås Cancerfond har under ca 5 år finansierat hans professur för att han ska kunna bedriva forskning och kliniska studier. 

Ofta bedrivs forskning väldigt smalt men man kan även bedriva bredare forskning kring tex hur det ser ut för hela tumören inte bara en del av den, som tex ett enskilt protein. På så vis kan man se hur dom olika proteinuttrycken samverkar och vad som gör att vissa människor avlider och vissa överlever vid samma typ av cancerform. Per-Ola säger att forskning är som att lägga pussel och varje pusselbit krävs det forskning kring. Efter mångas resultat och pusslande kan man till slut förhoppningsvis se mönstret. Forskningen idag kräver också att forskare samarbetar för att bland annat ha tillgång till större studieunderlag som tex prover och patienter. För Per-Olas del har han ett nära samarbete med hela Västragötalandsregionen och även andra universitetssjukhus i Sverige.

Förutom forskning som bygger på långsiktiga studier jobbar han även med kliniska studier vid Borås Sjukhus som ger direkta resultat för patienterna som vårdas på Borås Sjukhus. Kliniska studier kan vara för framtagande av nya läkemedel, denna del finansieras som regel av läkemedelsbolagen. Skulle man däremot se att det finns möjlighet till goda resultat i att ersätta tidigare behandlingsmetoder med nya och vill studera resultatet kring det, så är man helt beroende av andra bidrag för att kunna genomföra den typen av studier. Borås Cancerfond har vid flertal tillfällen stöttat Per-Ola för att han ska kunna bedriva denna typ av studier. Patienterna vid Borås Sjukhus är väldigt positiva till att vara med i olika studier för att kunna utveckla cancervården. Detta gör att man även ligger i framkant inom vissa typer av cancervård och inte behöver skicka patienter till andra sjukhus för vård, utan man kan bedriva vård på patientens hemmaplan. Vilket är positivt ur ekonomisk synpunkt men även för patientens bästa att kunna vara nära hemmet och sina anhöriga.

Per-Olas önskan är att fler väljer att skänka pengar till Borås Cancerfond för att lokal forskning och studier är otroligt viktigt. Dels för framtiden men även för patienterna idag. Det gör även att duktiga läkare kommer till Borås och stannar för att det finns möjlighet att bedriva forskning och utveckling inom cancervården. Har man inte denna möjlighet finns risken att kompetens och nyfikenhet inom området försvinner till andra orter och universitetssjukhus. Det behöver inte bara vara universitetssjukhus som bedriver framgångsrik forskning eller studier. Är man professor vid universitetssjukhus blir man tilldelad ett årligt statligt stöd för att bedriva forskning. Detta stöd ges inte till andra sjukhus, vilket gör att om man ska kunna bedriva forskning och studier vid andra sjukhus är man helt beroende av ekonomiskt stöd från fonder.

Per-Ola ser med det långa stöd som han har fått från Borås Cancerfond, att det har gjort att han har kunnat och kan bedriva en positiv forskning som gör skillnad för framtiden. Däremot är det viktigt att man som forskare vet att man har ekonomiska resurser över en längre period för att kunna planera flera år framåt. Detta gör att man kan planera annan typ av forskning som kräver mer tid. Tyvärr är kortsiktiga bidrag en orsak till att forskare flyttar dit där det finns större resurser för att bedriva långsiktig forskning. I Borås och SÄS har Borås Cancerfond med sina bidrag gjort att Per-Ola har kunnat bedriva sin forskning och sina studier under flera år och planerar även för detta framåt. Denna långsiktighet med stöd har även gjort att doktorander och annan personal kunnat få ekonomiskt stöd under Per-Olas ledning. Detta gör att kunskap, kompetens och driv bland personalen finns lokalt i Borås.

Att det bedrivs så mycket forskning och studier på SÄS inom detta område har gjort att medicinkliniken på Borås blivit en universitetsjukhussenhet, vilket är det enda på SÄS just nu.

Hjälp Per-Ola och hans kollegor att fortsätta bedriva sin forskning på SÄS. Resultat från den forskningen påverkar patienterna både nu och i framtiden.

Cancerforskning på SÄS

Per-Ola Andersson är adjungerad professor i hematologi och forskar inom lymfkörtelcancer på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Borås Cancerfond har under ca 5 år finansierat hans professur för att han ska kunna bedriva forskning och kliniska studier. 

Ofta bedrivs forskning väldigt smalt men man kan även bedriva bredare forskning kring tex hur det ser ut för hela tumören inte bara en del av den, som tex ett enskilt protein. På så vis kan man se hur dom olika proteinuttrycken samverkar och vad som gör att vissa människor avlider och vissa överlever vid samma typ av cancerform. Per-Ola säger att forskning är som att lägga pussel och varje pusselbit krävs det forskning kring. Efter mångas resultat och pusslande kan man till slut förhoppningsvis se mönstret. Forskningen idag kräver också att forskare samarbetar för att bland annat ha tillgång till större studieunderlag som tex prover och patienter. För Per-Ola del har han ett nära samarbete med hela Västragötalandsregionen och även andra universitetssjukhus i Sverige.

Förutom forskning som bygger på långsiktiga studier jobbar han även med kliniska studier vid Borås Sjukhus som ger direkta resultat för patienterna som vårdas på Borås Sjukhus. Kliniska studier kan vara för framtagande av nya läkemedel, denna del finansieras som regel av läkemedelsbolagen. Skulle man däremot se att det finns möjlighet till goda resultat i att ersätta tidigare behandlingsmetoder med nya och vill studera resultatet kring det, så är man helt beroende av andra bidrag för att kunna genomföra den typen av studier. Borås Cancerfond har vid flertal tillfällen stöttat Per-Ola för att han ska kunna bedriva denna typ av studier. Patienterna vid Borås Sjukhus är väldigt positiva till att vara med i olika studier för att kunna utveckla cancervården. Detta gör att man även ligger i framkant inom vissa typer av cancervård och inte behöver skicka patienter till andra sjukhus för vård, utan man kan bedriva vård på patientens hemmaplan. Vilket är positivt ur ekonomisk synpunkt men även för patientens bästa att kunna vara nära hemmet och sina anhöriga.

Per-Ola önskan är att fler väljer att skänka pengar till Borås Cancerfond för att lokal forskning och studier är otroligt viktigt. Dels för framtiden men även för patienterna idag. Det gör även att duktiga läkare kommer till Borås och stannar för att det finns möjlighet att bedriva forskning och utveckling inom cancervården. Har man inte denna möjlighet finns risken att kompetens och nyfikenhet inom området försvinner till andra orter och universitetssjukhus. Det behöver inte bara vara universitetssjukhus som bedriver framgångsrik forskning eller studier. Är man professor vid universitetssjukhus blir man tilldelad ett årligt statligt stöd för att bedriva forskning. Detta stöd ges inte till andra sjukhus, vilket gör att om man ska kunna bedriva forskning och studier vid andra sjukhus är man helt beroende av ekonomiskt stöd från fonder.

Per-Ola ser med det långa stöd som han har fått från Borås Cancerfond, att det har gjort att han har kunnat och kan bedriva en positiv forskning som gör skillnad för framtiden. Däremot är det viktigt att man som forskare vet att man har ekonomiska resurser över en längre period för att kunna planera flera år framåt. Detta gör att man kan planera annan typ av forskning som kräver mer tid. Tyvärr är kortsiktiga bidrag en orsak till att forskare flyttar dit där det finns större resurser för att bedriva långsiktig forskning. I Borås och SÄS har Borås Cancerfond med sina bidrag gjort att Per-Ola har kunnat bedriva sin forskning och sina studier under flera år och planerar även för detta framåt. Denna långsiktighet med stöd har även gjort att doktorander och annan personal kunnat få ekonomiskt stöd under Per-Olas ledning. Detta gör att kunskap, kompetens och driv bland personalen finns lokalt i Borås.

Att det bedrivs så mycket forskning och studier på SÄS inom detta område har gjort att medicinkliniken på Borås blivit en universitetsjukhussenhet, vilket är det enda på SÄS just nu.

Hjälp Per-Ola och hans kollegor att fortsätta bedriva sin forskning på SÄS. Resultat från den forskningen påverkar patienterna både nu och i framtiden.

Kompetensutveckling inom barnonkologi

Angelica Wiljén är barnsjuksköterska på barnavdelningen, Södra Älvsborgs sjukhus och doktorand vid Göteborgs Universitet.

Borås Cancerfond har genom sitt ekonomiska bidrag gjort det möjligt för Angelica att åka på en internationell konferens inom barnonkologi…

…för att kunna presentera sin forskning för sjuksköterskor, läkare och andra som arbetar inom barnonkologi i världen. Detta har även gjort att hon har kunnat åka till andra sjukhus inom regionen för att samla in data (intervjua barn, föräldrar, sjuksköterskor och läkare) och även till inköp av litteratur. I forskningen så har Angelica utvecklat ett e-hälsostöd, en app som heter Pictorial support in person-centred care for children (PicPecc), där barn i åldrarna 5–17 år själva kan skatta hur de mår med hjälp av lättlästa texter och bilder. Målet är att genom denna PicPecc så kan barnen lättare berätta om sina symtom och symtom som annars riskerar att missas.

Utbildningsresa kring hudcancer

Eva Wärme arbetar som sjuksköterska på hudmottagningen SÄS i Borås. Hennes vardag är ofta mötet med patienter med olika former av hudcancer. Hon är även kontaktsjuksköterska, vilket innebär att hon finns som central kontaktperson och stöd för patienter med malignt melanom (hudcancer). 

Med Borås Cancerfonds bidrag kunde Eva utveckla sina kunskaper inom området hudcancer där hon fick åka till Bryssel och genomföra utbildningen All About Cancer i november 2023.

Under utbildningen var de en mindre grupp sjuksköterskor från sju olika europeiska länder, vilket gav de chansen att diskutera och utbyta erfarenheter om hur vi arbetar med patienter som har hudcancer. Utbildningen inkluderade många givande föreläsningar och information om den senaste forskningen och aktuella studier inom hudcancerområdet.

 

Hur har det förändrat cancervården i vårt närområde?

Vi kan nog i dagsläget inte se en direkt förändring i vår cancervård. Men baserat på den information och de insikter som kom under utbildningen och föreläsningarna kring pågående forskning och studier, så tror Eva att vi på sikt kommer att se förändringar som gagnar våra patienter. Personligen har hon stärkt sin kunskap, vilket hon nu tar med sig i sitt dagliga arbete med hudcancerpatienter som kommer till SÄS i Borås.