Utbildning

Tumörsjukdomar är komplexa och kräver rätt kompetens för diagnos och behandling. Dessutom är det ett känsligt besked att lämna till en patient. Därför ger vi bidrag till olika former av kompetensutveckling för de som arbetar med cancerpatienter. Det kan exempelvis handla om utbildningsavgifter eller kostnader för att delta på konferenser för läkare, kuratorer och annan vårdpersonal.

Forskning

För att bättre förstå cancer och hitta nya metoder för att behandla tumörsjukdomar behövs ny kunskap. Allt från allmän forskning om varför vi människor får cancer till hur den kan upptäckas tidigare och behandlas effektivare. Läkare som fått ekonomiskt stöd av oss vittnar om hur kliniska studier förbättrar situationen för patienter med tumörsjukdomar och de påtalar vikten av att bedriva lokal forskning. I Borås har det flitiga deltagandet i akademiska studier gett möjligheten att också delta i studier som drivs av läkemedelsbolag.

Stöd

Vi ger även stöd till utvalda insatser riktade mot patienter. Ett exempel är kursen ”Lära sig leva med cancer” som hålls på Borås sjukhus och välkomnar patienter och närstående. Som enskild person kan du inte ansöka om ekonomiska bidrag från stiftelsen. Däremot gör vårt arbete som helhet att innevånarna får tillgång till en bättre vård i Alingsås, Borås och Skene än om vi inte hade funnits.