Vår historia

Stiftelsen Borås Forsknings- och utvecklingsfond mot cancer bildades i april 1991. Initiativet togs av Sune Ahlström, dåvarande chef vid onkologiska kliniken på Borås lasarett. Stiftelsens styrelse arbetade ideellt och stadgar formulerades som bland annat fastslog att stiftelsens ändamål var: ”Att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutveckling inom tumörsjukdomars område.”

Det första året arbetade man med att skapa ett grundkapital att förvalta för kommande utdelningar samt att göra fonden känd för allmänheten. En stor framgång som bidrog till båda målsättningarna var det konstlotteri som konstnären Sten Flyckt tog initativ till under sommaren 1991. Vinsterna skänktes av lokala konstnärer och sammanlagt lottades ett fyrtiotal konstverk ut. Nettovinsten för fonden blev cirka 250 000 kronor. En bra grund för fondens arbete var därmed på plats och under de kommande åren och fram till idag har styrelsen tacksamt kunnat konstatera en stor generositet när det gäller gåvor, donationer, testamenten och andra bidrag till fonden.

Vår historia

Stiftelsen Borås Forsknings- och utvecklingsfond mot cancer bildades i april 1991. Initiativet togs av Sune Ahlström, dåvarande chef vid onkologiska kliniken på Borås lasarett. Stiftelsens styrelse arbetade ideellt och stadgar formulerades som bland annat fastslog att stiftelsens ändamål var: ”Att främja inom Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt bedriven vetenskaplig forskning, kliniskt utvecklingsarbete och personalutveckling inom tumörsjukdomars område.”

Det första året arbetade man med att skapa ett grundkapital att förvalta för kommande utdelningar samt att göra fonden känd för allmänheten. En stor framgång som bidrog till båda målsättningarna var det konstlotteri som konstnären Sten Flyckt tog initativ till under sommaren 1991. Vinsterna skänktes av lokala konstnärer och sammanlagt lottades ett fyrtiotal konstverk ut. Nettovinsten för fonden blev cirka 250 000 kronor. En bra grund för fondens arbete var därmed på plats och under de kommande åren och fram till idag har styrelsen tacksamt kunnat konstatera en stor generositet när det gäller gåvor, donationer, testamenten och andra bidrag till fonden. 

Vad vi gör idag

Vi godkänner ca 30 ansökningar per år till olika forskningsprojekt, deltagande i konferenser och utbildningar. Antalet varierar beroende på omfattning och möjligheter. Alla som kan få bidrag hos oss ska vara anställda på något av sjukhusen i före detta Södra Älvsborgs Sjukvårdsdistrikt (Alingsås, Borås eller Skene), detta enligt stiftelsens stadgar.

Under 2020 har vår stöttning till konferens och utbildningsprojekt påverkats negativt av Covid 19, då många utbildningar och konferenser har ställts in. Vi har däremot haft möjlighet att stötta några större forskningsprojekt inom bland annat bröstcancerforskning och hematologisk forskning angående lymfom. Vi har även bidragit till uppbyggnad av ett kliniskt prövningscentrum vid SÄS. Det är ett projekt som kommer att underlätta för framtida lokal forskning bland annat inom cancerfältet. Idag är det förvaltade kapitalet cirka 54 miljoner kronor och de senaste åren har i snitt ca. 1,7 mkr delats ut. Med hjälp av donationer, testamenten och givarnas generositet kommer vi att kunna fortsätta stödja utbildning och den lokala forskningen. 

Läs mer om vad vi stöttar och olika projekt >

Vad vi gör idag

Vi godkänner ca 30 ansökningar per år till olika forskningsprojekt, deltagande i konferenser och utbildningar. Antalet varierar beroende på omfattning och möjligheter. Alla som kan få bidrag hos oss ska vara anställda på något av sjukhusen i före detta södra Älvsborgs sjukvårdsdistrikt (Alingsås, Borås eller Skene), detta enligt stiftelsens stadgar.

Under 2020 har vår stöttning till konferens och utbildningsprojekt påverkats negativt av Covid 19, då många utbildningar och konferenser har ställts in. Vi har däremot haft möjlighet att stötta några större forskningsprojekt inom bland annat bröstcancerforskning och hematologisk forskning angående lymfom. Vi har även bidragit till uppbyggnad av ett kliniskt prövningscentrum vid SÄS. Det är ett projekt som kommer att underlätta för framtida lokal forskning bland annat inom cancerfältet. Idag är det förvaltade kapitalet cirka 54 miljoner kronor och de senaste åren har i snitt ca. 1,7 mkr delats ut. Med hjälp av donationer, testamenten och givarnas generositet kommer vi att kunna fortsätta stödja utbildning och den lokala forskningen. 

Läs mer om vad vi stöttar och olika projekt >

Policy för behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Därför har vi utarbetat en policy som visar hur vi hanterar dina personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna personuppgiftspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) ställer på oss som personuppgiftsansvarig, och innehåller information om vilka ändamål vi har för vår behandling, våra rutiner och säkerhetsåtgärder för vår behandling och de rättigheter som den registrerade har.

Om du vill läsa vår policy så klicka här.

Policy för behandling av personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

Därför har vi utarbetat en policy som visar hur vi hanterar dina personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter.

Denna personuppgiftspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) ställer på oss som personuppgiftsansvarig, och innehåller information om vilka ändamål vi har för vår behandling, våra rutiner och säkerhetsåtgärder för vår behandling och de rättigheter som den registrerade har.

Om du vill läsa vår policy så klicka här.

Borås Cancerfond styrelse

Ordförande
Magnus Täreby, överläkare, kirurgläkarenheten, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Vice Ordförande
Margaretha Åkeson, f.d. överläkare, kvinnokliniken, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Kassör
Claes Westfeldt, ekonom, C W Consulting

Sekreterare/Suppleant
Marianne Larsson, undersköterska, hematolog-onkologavdelningen, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Ledamöter
Jerker Nilson, chefläkare, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Anders Glemfelt, fd näringslivsdirektör, Borås stad

Camilla Häger, sjuksköterska, barnenheten, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Markus Håkansson, verksamhetschef, bild och funktionsmedicin och medicinsk service, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Suppleant
Malin Börjesson, överläkare, öron- näsa-halsenheten, Södra Älvsborgs sjukhus Borås

Adjungerad ledamot
Berit Johansson, överläkare, medicinkliniken, Södra Älvsborgs sjukhus Borås