Ansökan

Ladda hem Ansökan om bidrag (digital ifyllnad och maila in).

Ladda hem Redovisning av beviljade anslag (pdf)

Ansökningsblanketten ska fyllas i via dator, skrivas ut och signeras av din närmaste chef samt verksamhetschef innan den skickas till Agneta Johansson på vårt kansli (se adress nedan).

Ansökningar behandlas på stiftelsens möten, som normalt är 6 – 8 gånger per år. För uppgift om mötesdagar samt sista ansökningsdag, kontakta Agneta Johansson på vårt kansli (se uppgifter nedan).

Efter avslutat projekt/kurs ska en kort redovisning och ekonomisk rapport skrivas via dator och skickas till Agneta Johansson på vårt kansli (se adress nedan).

Ansökan

Ladda hem Ansökan om bidrag (pdf)

Ladda hem Redovisning av beviljade anslag (pdf)

Ansökningsblanketten ska fyllas i via dator (ej via webbläsare), skrivas ut och signeras av din närmaste chef samt verksamhetschef innan den skickas till Agneta Johansson på vårt kansli (se adress nedan).

Ansökningar behandlas på stiftelsens möten, som normalt är 6 – 8 gånger per år. För uppgift om mötesdagar samt sista ansökningsdag, kontakta Agneta Johansson på vårt kansli (se uppgifter nedan)

Efter avslutat projekt/kurs ska en kort redovisning och ekonomisk rapport skrivas via dator och skickas till Agneta Johansson på vårt kansli (se adress nedan).

Kontakta oss

Agneta Johansson
Administrativ handläggare
Medicinsk Teknik
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
Tfn 033 – 616 34 64
Fax 033 – 616 30 18
kansli@borascancerfond.se

Magnus Täreby
Ordförande
Kirurgkliniken
Södra Älvsborgs sjukhus
501 82 Borås
kansli@borascancerfond.se

Kontakta oss

Agneta Johansson
Administrativ handläggare
Medicinsk Teknik
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
Tfn 033 – 616 34 64
Fax 033 – 616 30 18
kansli@cancerfondenboras.se

Magnus Täreby
Ordförande
Kirurgkliniken
Södra Älvsborgs Sjukhus
501 82 Borås
kansli@cancerfondenboras.se